top of page

הרצאה בנושא בחירת אמצעי מניעה

הרצאה קבוצתית

  • 1 h
  • -
  • Customer's Place

Service Description

הרצאה קבוצתית בתיאום מראש, עד 50 משתתפים מפגש חד פעמי הסוקר את מגוון האפשרויות בתחום אמצעי המניעה בדגש על גישה טבעית.


Contact Details

shirley.clinic1@gmail.com


bottom of page