top of page

לקבוע פגישה

לקבוע פגישה

מיקום ושעות פעילות:
תל אביב, מור לאשה יום רביעי 12:00-20:00 | בנימינה, מרפאת לביא יום שלישי 12:00-17:00 | קרית טבעון, מרפאת אלומה יום שישי 8:00-14:00

bottom of page